ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ

CITY RIDE се съобразява със защитата на личния живот на всеки потребител (наричан по-нататък „потребителят“) на www.cityride.bg (наричан по-долу „уебсайтът“) и счита, че е от съществено значение да информира потребителя по ясен и прозрачен начин за използването на „бисквитки“ при сърфиране в уебсайта и приложението.

 

КАКВО Е БИСКВИТКА?

Бисквитката е елемент от данни, съхраняван на твърдия диск на терминала на потребителя (компютър, таблет, мобилен телефон) чрез навигационен браузър при посещение на онлайн услуги. Бисквитките се използват широко от уебсайтовете. Те подобряват сърфирането и предоставят информация за аудиторията на собствениците на тези уебсайтове. Бисквитките, създадени от CITY RIDE, могат да се появят, когато Потребителят се регистрира (ако е приложимо). Бисквитките изчисляват колко дълго потребителят остава на страницата за потвърждение, за да го пренасочи към уебсайта на CITY RIDE. Бисквитките могат също така да събират информация относно онлайн предпочитанията на потребителите и да позволяват на CITY RIDE да адаптира уебсайта към интересите на потребителя.

Бисквитките, регистрирани от CITY RIDE или от трети страни, когато потребителят посети уебсайта, не разпознават потребителя лично, а по-скоро като устройството, което използват. бисквитките просто дават информация за сърфирането на потребителя, за да разпознаят по-късно терминала.

Бисквитките не причиняват никакви щети на терминала, но позволяват по-лесни действия, като например намиране на предпочитания, предварително попълване на определени области и адаптиране на съдържанието на услугите на CITY RIDE.

 

КАК ПРИЕМАТЕ ИЛИ ОТКАЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ?

Потребителят може да настрои своя браузър, за да го уведоми, когато получи бисквитка, и може да откаже бисквитките от всички уебсайтове, ако той / тя желае. Моля, имайте предвид обаче, че ако потребителят отхвърли „бисквитките“, е възможно някои уеб страници да не се зареждат или зареждат правилно, а достъпът му до определена информация може да бъде отказан или може да се наложи да въведе информация за себе си самата тя повече от веднъж.

Ако потребителят не желае да получава бисквитки по общ начин или желае да откаже само определени бисквитки, той / тя може да променя параметрите на неговия / нейния браузър.

Инструкциите се предоставят от всеки уеб браузър:

За Internet Explorer:

За Firefox:

За Safari:

За Chrome:

За да деактивирате „бисквитките“ на компютъра си:

 

За всеки друг браузър, който не е споменат по-горе, Потребителят не трябва да се колебае да се консултира с помощта за управление на „бисквитките“, налична в интернет.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ?

Информацията, събрана чрез бисквитките, помага на CITY RIDE да анализира използването на уебсайта си и дава възможност на потребителите да се възползват от по-добро преживяване при посещение на уебсайта. CITY RIDE също използва бисквитки за изпращане на съобщения, които са персонализирани за специфични интереси на потребителите.

 

КАКЪВ ВИД БИСКВИТКИ ИМА НА САЙТ?

Функционални бисквитки

 

Функционалните „бисквитки“ позволяват:

  • адаптиране на дисплея на уебсайта (използван език, разделителна способност на екрана, използвана операционна система и т.н.) според материалите и софтуера, който съдържа терминалът на потребителя. Тези „бисквитки“ изтичат в края на всяка сесия;
  • улесняват по-доброто търсене чрез съхраняване на търсения, направени преди това от Потребителя. Тези „бисквитки“ ще се съхраняват за период от 13 месеца.

 

„Бисквитки“ в Google Анализ

CITY RIDE може да използва бисквитки за анализ, за ​​да подобри ефективността на уебсайта, като събира данни за връзката като дата, час, интернет адрес, IP адрес, посетени и консултирани страници и версия на браузъра на потребителя. CITY RIDE не споделя, продава, отдава или дава под наем своите пощенски или клиентски списъци на трети страни и не ги съхранява за повече от 13-месечен период. По този начин CITY RIDE може да използва уеб анализ от доставчик на услуги, който използва свързани бисквитки. Въпреки че CITY RIDE няма контрол върху уеб анализа от доставчиците на услуги, които контролират собственото си обработване, нито върху събраните данни, дори когато са прехвърлени извън Европейския съюз, тъй като тези доставчици се намират в Съединените американски щати, CITY RIDE счита, че е необходимо да се спомене това за да се гарантира, че потребителите имат ясна и задълбочена информация за такова използване, която може, ако има такава, да изисква предварителното съгласие на ползвателите. За допълнителна информация и при условие, че такива правила са налице на вашия език, моля, направете справка с всяка политика за поверителност:

 

Google: кликнете тук, за да се запознаете с политиката на Google за поверителност

Потребителят може, обаче, да се противопостави на тези различни операции, като конфигурира своя браузър, като Internet Explorer или Firefox, като следва инструкциите, посочени по-горе, които са предоставени за тази цел на неговия уебсайт. В случай, че даден потребител упражнява правото си на възражение, CITY RIDE потвърждава, че няма да бъдат предавани данни за връзка, с който и да е доставчик на инструменти за анализ. Освен това, потребителят има право на достъп до собствените си данни. Той / тя може да упражни това право, като се свърже със съответния доставчик и като посочи номера, идентифициращ „бисквитката“, който ще му бъде предоставен от доставчика.

 

Бисквитки от трети страни.

Уебсайтът може да включва функции от сайтове на трети страни, включително определени социални мрежи. Тези функционалности понякога могат да бъдат придружени от скриптове или други елементи, които могат да четат и понякога да поставят бисквитки от тези социални мрежи на устройството на потребителя. Тези „бисквитки“ могат да се използват за персонализиране на рекламните съобщения. Въпреки че CITY RIDE няма достъп до тези „бисквитки“, нито има контрол върху тези социални мрежи, които са отговорни за тяхната собствена обработка, нито по отношение на данните, които събират, включително във връзка с прехвърляне на данни извън Европейския съюз, тъй като някои от тях се намират в Съединените щати, CITY RIDE счита, че е важно да споменава това, така че потребителят да има ясна и пълна информация в случай, че се използва. За допълнителна информация и предвид наличността на тази информация на вашия език, моля, вижте списъка с потенциални бисквитки от социалната мрежа по-долу.

Facebook.

Следните функции на Facebook могат да бъдат включени в уебсайта и приложението и е вероятно да прочетат мястото на „бисквитките“ във Facebook:

Facebook вход, който позволява на Потребителя да влезе в профила си във Facebook и да взаимодейства със сайта и приложението чрез този профил.

Кликнете тук, за да се консултирате с Декларацията за поверителност на Facebook

Кликнете тук, за да се запознаете с правилата за бисквитките на Facebook

Instagram.

 

Следните функции на Instagram могат да бъдат включени в уебсайта и приложението и е вероятно да прочетат бисквитките в Instagram:

Влизане в Instagram, което позволява на потребителя да влезе в акаунта си в Instagram и да взаимодейства с уебсайта и приложението чрез този акаунт.

Кликнете тук, за да се запознаете с правилата за бисквитките на Instagram

 

YouTube

Следните функции на YouTube могат да бъдат включени в уебсайта и приложението и е вероятно да прочетат за поставяне на „бисквитки“ в YouTube:

Влизане в YouTube, което позволява на потребителя да влезе в профила си в YouTube и да взаимодейства със сайта и приложението чрез този профил.

Кликнете тук, за да се запознаете с Декларацията за поверителност на YouTube

Вашият избор.

Бисквитките могат да се поставят и събират на уебсайта и приложението чрез AdChoices за целеви рекламни цели.

Кликнете тук, за да управлявате вашите бисквитки на Adchoices